ساخت کمیک موشن پروتکل های بهداشتی بخش VIP مجموعه کندو

موشن : اردلان گواهی

گرافیک : کوروش صرافی